EKSPLOZJA DEMOGRAFICZNA

notowany od połowy XX w. niezwykle szybki przyrost ludności; często nieproporcjonalny do wzrostu produkcji żywności; obecnie średnie tempo przyrostu naturalnego na świecie wynosi 1,7%, co oznacza podwajanie się liczby ludności świata co 40 lat, gdy tymczasem przyrost produkcji ziarna zbóż nie przekracza 1,4%; e.d. występuje w krajach nierozwiniętych, o niskim dochodzie narodowym i wysokim stopniu analfabetyzmu, zwł. na kontynencie afrykańskim i azjatyckim, także w Ameryce Łacińskiej; przedmiot światowej konferencji ONZ w Kairze 1995 i zaciekłych sporów w kwestii metod ograniczania przyrostu ludności.

Reklama

Powiązane hasła:

RIESMAN, LUDNOŚĆ, RAPORT FAURE'A

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama