Reklama

MAZOWIECKI TADEUSZ

(1927-2013)Polityk; po wojnie do 1955 związany z katolickim ruchem "Pax"; 1958 założyciel i redaktor naczelny katolickiego miesięcznika ; w latach 60. i 70. poseł na Sejm PRL z ramienia grupy katolików świeckich "Znak"; od 1976 związany z ruchem opozycyjnym; w sierpniu 1980 na czele Komisji Ekspertów wspierających strajkujących w Gdańsku robotników w rokowaniach z władzą; 1981 red. nacz. tygodnika "Solidarność".

Reklama

Internowany w stanie wojennym; 1989 jeden z gł. negocjatorów "okrągłego stołu" po stronie "solidarnościowej"; od września 1989 pierwszy niekomunistyczny premier w Polsce; autor koncepcji pojednania i wybaczenia win przeszłości (ale nie przestępstw) ludziom dawnego reżimu, tzw. grubej kreski; od 1991 przewodniczący Unii Demokratycznej; od 1994 - przewodniczący honorowy Unii Wolności; 1995 specjalny przedstawiciel KBWE w Bośni (autor raportu ukazującego łamanie praw człowieka przez wszystkie strony konfliktu); 1997 autor kompromisowej preambuły do Konstytucji RP, która umożliwiła jej przeprowadzenie przez Zgromadzenie Narodowe; kawaler Orderu Orła Białego, dr h.c. Uniw. Warszawskiego. Zmarł 28 października 2013 r.

Powiązane hasła:

POLSKA. PROCES INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, , SMOLAR, HALL, SOLIDARNOŚĆ, POLSKA. HISTORIA. PO 1945, PASZYŃSKI, JANOWSKI, STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE, WAŁĘSA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama