Reklama

PAŃSTWOWA KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA

utworzona z inicjatywy PPR w okresie przygotowań do referendum 1946; miała na celu koordynację działań jednostek WP, KBW, WOP, UB, MO, ORMO w walce z pol. podziemiem niepodległościowym i UPA; na czele M. Żymierski (minister obrony); 1947 podczas referendum i wyborów do sejmu ustawodawczego zwalczała partie opozycyjne (zwł. PSL), powołano m.in. specjalne grupy agitacyjno-propagandowe kontrolujące przebieg głosowania; VI-VII 1947 przeprowadzono operację ; 1948 stopniowo rozwiązano Komisję, poczynając od wycofania z niej wojska.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama