Reklama

TYMCZASOWY RZĄD JEDNOŚCI NARODOWEJ

TRJN

rząd pol. utworzony 21 VII 1945 jako rezultat kompromisu przedstawicieli KRN i polityków związanych z rządem na uchodźstwie; premier E. Osóbka-Morawski, wicepremierzy W. Gomułka, S. Mikołajczyk; uznany przez mocarstwa zwycięskiej koalicji antyhitlerowskiej; ustąpił 8 II 1947 po powołaniu nowego gabinetu przez Sejm Ustawodawczy.

Reklama

Powiązane hasła:

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE, MIKOŁAJCZYK, DEKLARACJA JAŁTAŃSKA, HOPKINS, STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE, KRAJOWA RADA NARODOWA, POLSKI KORPUS PRZYSPOSOBIENIA I ROZMIESZCZENIA, RADA JEDNOŚCI NARODOWEJ, TRJN, PROCES SZESNASTU

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama