Reklama

ZWIĄZEK ROBOTNIKÓW POLSKICH

partia polit. utworzona 1889 w Warszawie, działająca na obszarze Królestwa Pol. równolegle z Proletariatem II; zmierzał do umasowienia ruchu robotniczego, odrzucał terror i działania spiskowe; pozostawał pod ideowym wpływem L. Krzywickiego; prowadził działalność kult.-oświat. wśród robotników, zał. Kasę Oporu, Tow. Oświaty Ludu Miejskiego, Koło Oświaty Robotniczej; 1891 władze ros. przeprowadziły masowe aresztowania wśród członków; 1893 przekształcił się w Polską Partię Socjalistyczną (tzw. starą PPS), łącząc się z II Proletariatem; gł. działacze: J. Marchlewski, J. Leder, J.S. Tański, J. Besk, B. Szapiro.

Reklama

Powiązane hasła:

KASY OPORU, MARCHLEWSKI, ZWIĄZKI ZAWODOWE W POLSCE, SOCJALDEMOKRACJA KRÓLESTWA POLSKIEGO I LITWY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama