Abelard Pierre

(1079-1142)

franc. teolog, poeta i filozof; odrzucał wiarę w autorytety na rzecz rozumu, rozważał zagadnienia etyki i dogmatyki. Interesująca jest jego korespondencja zarówno o sprawach teol., jak i własnej biografii; listy A. i ukochanej przez niego Heloizy należą do najlepszych w światowej epistolografii. Biografia Historia moich niedoli przedstawia dzieje nieszczęśliwej miłości, a utwór poetycki Upomnienia do Astralaba ma charakter wskazówek natury etycznej i filoz. adresowanych

Reklama

do syna. W zróżnicowanej twórczości A. mieszczą się obok hymnów rel. pieśni biesiadne o żartobliwym charakterze.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama