absolutna muzyka

termin powstał w XIX w. na oznaczenie muzyki wolnej od treści narracyjnych, poetyckich, odnosi się w zasadzie tylko do muzyki instrumentalnej bez sugestii treściowych i bez programu ideowego czy nawet bez określonego typu ekspresji. W muzyce bardzo trudno oddzielić to, co jest czysto muzyczne, autonomiczne, a co wywodzi się z wyobrażeń paramuzycznych, w związku z tym terminem a.m. w zależności od kontekstu nazywano zarówno muzykę bez określonych kategorii emocjonalnych, jak i utwory noszące znamiona czystej formy. Większość teoretyków uważa, że muzyka, która byłaby czystą konstrukcją, nie istnieje, ponieważ każde dzieło poprzez twórcę, epokę, w której powstało, poprzez warstwy ukryte czy typ ekspresji niesie jakieś treści. Obecnie termin ten funkcjonuje historycznie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama