aliteracja

(łac. ad litteram = do głoski)

powtórzenie głoski lub grupy głosek w sąsiadujących ze sobą wyrazach tekstu poetyckiego. Jej celem jest dynamizacja nazywanej czynności lub intensywności emocjonalnej przeżyć podmiotu lirycznego. Nagromadzenie tego typu powtórzeń wpływa na rytmizację tekstu, podkreśla istotne elementy treści, np. "O bazar! bazar! bazar! O baran! baran! baran!" (M. Białoszewski, Rozmowa o stolikowych baranach).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama