anadiploza

(gr. anadiplosis = podwojenie)

figura retoryczna polegająca na rozpoczynaniu nowego zdania, członu lub wersu jednym z ostatnich wyrazów zdania poprzedniego (np. w wierszu

Reklama

E. Lipskiej Szyby). Zob. konkatenacja.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama