ŁĘCZYŃSKIE POJEZIERZE

park krajobrazowy utworzony 1990 w woj. lubelskim, w zach. części Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej i ze skrawka Równiny Parczewskiej; krajobraz równinny, liczne jeziora, stawy, torfowiska; w części płn. Lasy Parczewskie z fragmentami starodrzewu sosnowego i dębowego; w runie leśnym rzadkie gat. roślin; w faunie ptactwo wodne, m.in. podgorzałka, gęgawa, krakwa, bocian czarny, gadożer, puchacz; z ssaków bóbr, wydra, łoś.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama