ALTIMETRIA SATELITARNA

metoda geodezji satelitarnej, umożliwiająca stałe badanie zmian powierzchni mórz i oceanów w zależności od pory dnia, roku itp.; pomiaru odległości sztucznego satelity od pow. mórz i oceanów dokonuje altimetr, którego gł. część stanowi dalmierz mikrofalowy.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama