GEOCHRONOLOGIA

rachuba czasu i datowanie zjawisk w historii Ziemi. G. WZGLĘDNA określa wiek warstw skalnych i czas trwania procesów geologicznych na podstawie następstwa warstw lub względem warstw przyjętych za wzorcowe; posługuje się przy tym metodą paleontologiczną, badając zachowane w osadach szczątki świata organicznego, który w trakcie dziejów Ziemi ulegał nieodwracalnej ewolucji; warstwy zawierające te same skamieniałości uważa się za równowiekowe; g. względna dzieli dzieje Ziemi na jednostki czasu (eony, ery, okresy, epoki, wieki) scharakteryzowane życiem tych samych grup, rodzajów i gat. zwierząt. G. BEZWZGLĘDNA określa wiek skał w latach; jej metody oparte są na pomiarze rozpadu pierwiastków promieniotwórczych zawartych w minerałach; do określania wieku minerałów stosuje się przede wszystkim metodę ołowiową (przemiana izotopu uranu w izotop ołowiu), potasowo-argonową (przemiana izotopu potasu w izotop argonu) oraz rubidowo-strontową (przemiana rubidu w stront). Wiek najstarszych odkrytych na Ziemi skał szacuje się w ten sposób na 4 mld lat.

Reklama

Powiązane hasła:

WIEK, WINOGRADOW, EON, OKRES, GEOMORFOLOGIA, ERA, GEER, GEOCHEMIA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama