ORBIGNY

Alcide Dessalines d

paleontolog franc., geolog; współtworzył paleontologię stratygraficzną; 1826-34 badał przyrodę Ameryki Płd. i wydał najbardziej wtedy źródłowe dzieło o niej; 1853 prof. Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu; opisał ok. 18 tys. gat. bezkręgowców kopalnych; rozwinął teorię katastrofizmu, wyróżniając na Ziemi 27 katastrof ogólnoplanetarnych.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama