TROLL

Carl (1899-1975)

geograf niem.; prof. uniw. w Berlinie i Bonn; przew. Międzynar. Unii Geogr. (1960-64); założyciel i red. czasopisma geogr. "Erdkunde"; zajmował się geomorfologią, fitogeografią, klimatologią, glacjologią; Studien zur vergleichenden Geographie der Hochgebirge der Erde, Die tropischen Gebirge.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama