PANGEA

prakontynent istniejący na Ziemi w okresie prekambru (250-200 mln lat temu), złożony ze złączonych ze sobą wszystkich obecnych kontynentów, oblany wodami praoceanu Pantalassa; już w okresie kambru P. uległa rozpadowi na kilka bloków, z których największym była Gondwana; w okresie permu nastąpiło ponowne połączenie i P. rozciągała się południkowo między obu biegunami, otoczona wodami Paleopacyfiku; kolejny rozpad przyniósł uformowanie się dwóch prakontynentów zw. Laurazją (na płn.) i Gondwaną (płd.), przedzielonych na wys. równika wodami oceanu Tetydy i oblanych wokół Paleopacyfikiem; ostateczny rozpad P. na kontynenty znane nam współcześnie nastąpił w triasie (ok. 225 mln lat temu).

Reklama

Powiązane hasła:

WEGENERA HIPOTEZA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama