TRIAS

najstarszy okres mezozoiku, od ok. 230 do ok. 195 mln lat temu; dzieli się na epoki: t. dolny, środkowy i górny; typowe skały: piaskowce i zlepieńce, wapienie, dolomity, łupki ilaste; na przełom t. i jury przypada starokimeryjska faza orogeniczna; w faunie liczne ryby chrzęstno- i kostnoszkieletowe oraz gady (m.in. ssakokształtne); we florze przewaga roślin nagonasiennych; w Polsce utwory t. występują na obrzeżach G. Świętokrzyskich, w Sudetach, Tatrach, na wyżynach: Śląskiej i Krakowsko-Częstochowskiej.

Reklama

Powiązane hasła:

KOTYLOZAURY, LABIRYNTODONTIA, LAURAZJA, TERAPSYDY, DICYNODONTY, PANGEA, PIASKOWIEC PSTRY, TRYKONODONTY, DINOZAURY, CELOFYZ

Podobne hasła:

  • trias, okres triasu, organizmy...
  • trias, ery iokresy geologiczne.(...)
  • trias, najstarszy okres ery...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama