ANTROPOGENICZNE FORMY

ukształtowanie pow. Ziemi wynikające z działalności człowieka naruszającej równowagę ekologiczną; np. kamieniołomy, hałdy, nasypy.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama