ARAGONIT

minerał, odmiana polimorficzna węglanu wapnia CaCO3 krystalizująca w układzie rombowym; zwykle bezbarwny i przezroczysty, czasem białawy, żółtawy; nietrwały w warunkach występujących na powierzchni Ziemi, z czasem przechodzi w kalcyt lub ulega rozpuszczeniu; pospolity składnik skorupek i szkieletów wapiennych organizmów współczesnych i kopalnych (m.in. koralowców, mięczaków, plech glonów); gł. składnik pereł; a. powstaje niekiedy wskutek procesów hydrotermalnych, krystalizuje z wód gorących źródeł lub tworzy nacieki w jaskiniach; w Polsce występuje na Dolnym i Górnym Śląsku.

Reklama

Powiązane hasła:

WAPNIA WĘGLAN, DWUPOSTACIOWOŚĆ, POLIMORFIZM

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama