AUSTRALIJSKO-ANTARKTYCZNY BASEN

rozległe obniżenie dna O. Indyjskiego między częścią kontynentalną Antarktydy a podwodnym Wzniesieniem Australijsko-Antarktycznym; głęb. do 6089 m, w części środkowej podmorskie góry.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama