BIELICOWE GLEBY

typ gleb z klasy bielicoziemnych; gleby o wysokim stopniu kwasowości i niskiej żyzności, rozpowszechnione w Polsce; rozróżnia się b.g. żwirowe, piaskowe, lessowe, gliniaste i in.; od bielic różni je występowanie w górnej warstwie strefy próchnicznej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama