BIELICOZIEMNE GLEBY

klasa gleb powstałych w klimacie umiarkowanym wilgotnym z różnych skał (niezbyt bogatych w wapń) pod wpływem roślinności lasów iglastych; do ich powstania prowadził proces bielicowania (wymywania związków organicznych i mineralnych w głąb gleby); charakteryzują się kwaśnym odczynem i małą zawartością próchnicy; do b.g. należą: gleby rdzawe, bielicowe, bielice; występują powszechnie w Polsce.

Reklama

Powiązane hasła:

PIASKOWE GLEBY, BIELICOWE GLEBY, LEKKIE GLEBY, BIELICE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama