BIOLITY

skały osadowe pochodzenia organicznego; b. dzieli się ze względu na materiał, z jakiego powstały i ze względu na właściwości; AKAUSTOBIOLITY - skały niepalne, gł. krzemionkowe (np. diatomity, spongiolity), wapienie (muszlowce, wapienie rafowe), skały fosforanowe; KAUSTOBIOLITY - skały palne (węgle, sapropelity, ropa naftowa, asfalt).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama