BLOK KONTYNENTALNY

cokół kontynentalny

zwarta część powyżej poziomu dna oceanicznego; w sensie geograficznym obejmuje kontynent, otaczający go szelf i stok kontynentalny; w sensie tektonicznym jest to wielki, wyniesiony kraton.

Reklama

Powiązane hasła:

SIAL, COKÓŁ KONTYNENTALNY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama