DYSTROFIZM

(gr.) stan biologiczny jeziora charakteryzujący się dużą zawartością związków humusowych, zakwaszeniem wody, silnym niedoborem substancji pokarmowych i tlenu; flora i fauna takiego jez. jest stosunkowo uboga w gatunki; d. prowadzi do zarastania jezior i powstawania torfowisk wysokich.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama