ARAKAŃSKIE GÓRY

najwyższe na Płw. Indochińskim, położone w jego zach. części, na terytorium Myanmaru (dawn. Birma); dł. ok. 800 km, wys. do 3053 m (Góra Wiktorii); powstałe w orogenezie alpejskiej, porośnięte wilgotnymi lasami tropikalnymi i monsunowymi, w wyższych partiach dębowymi i sosnowymi.

Reklama

Powiązane hasła:

INDOCHIŃSKI PÓŁWYSEP, CZIN

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama