ARCTOWSKIEGO GÓRA

szczyt wulkaniczny na Płw. Antarktycznym, wys. 1408 m; nazwa nadana 1947 przez amer. ekspedycję F. Ronne'a.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama