BESBASKAN

najwyższy szczyt Dżungarskiego Ałatau w Kazachstanie (4464 m); lodowce.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama