FELDBERG

miejscowość nad jeziorem Breiter Luzin w pobliżu Neusterlitz na Pojezierzu Meklemburskim w Niemczech, na terenie zajętym we wczesnym średniowieczu przez plemię Redarów (jedno z plemion wieleckich), ze słowiańskim grodziskiem z VIII-IX w.; wał drewniano-ziemny otaczał gród o pow. 2,5 ha z ponad 50 prostokątnymi chatami drewnianymi i nieco większym budynkiem, zapewne świątynią pogańską; znaleziono dużą serię naczyń glinianych (tzw. ceramika typu F.), charakterystycznych dla północnej części Słowiańszczyzny połabskiej w VIII-IX w. i stanowiących przesłankę do zaliczenia terenów Meklemburgii i Pomorza Zach. w VIII i IX w. do jednej strefy kulturowej - Feldberg-Kędrzyno (obejmowała ona plemiona wieleckie, obodrzyckie i pomorskie).

Reklama

najwyższy szczyt Schwarzwaldu w Niemczech; wys. 1493 m.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama