HERCYNIDY

waryscydy

łańcuchy górskie powstałe w wyniku orogenezy hercyńskiej; w Europie należą do nich m.in. Ardeny, Reńskie Góry Łupkowe, Góry Harzu, Masyw Centralny, Wogezy, Schwarzwald, Sudety; w Azji - Ural i Ałtaj; w Ameryce Płn. - płd.-zach. Appalachy; w Ameryce Płd. - Wyż. Patagońska; w Australii - środk. część Wielkich Gór Wododziałowych; w Afryce - Góry Przylądkowe. Łańcuchy h. zostały zdenudowane i przykryte nowszymi osadami, stając się podłożem platform paleozoicznych; w innych przypadkach struktury hercyńskie uległy przebudowie, zachowując się jako izolowane masywy wśród młodszych orogenów (w Alpach, Karpatach, Himalajach).

Reklama

Powiązane hasła:

WARYSCYDY, SCHWARZWALD, OROGENEZA, HERCYŃSKA OROGENEZA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama