KORDYLIERY

Reklama

system górski w Ameryce Płn., ciągnący się wzdłuż wybrzeży pacyficznych od Alaski do Przesmyku Panamskiego; dł. 8000 km, wys. do 6194 m (McKinley); dzielą się na Północne w Kanadzie i na Alasce, Środkowe w USA i Południowe w Meksyku i państwach Ameryki Środk.; K. są ukształtowaną w orogenezie alpejskiej formacją łańcuchów fałdowych w 3 strefach orogenicznych: zachodniej (Góry Nadbrzeżne, Sierra Madre Płd.), środkowej (Góry Kaskadowe, Sierra Nevada, Sierra Madre Zach.) oraz wschodniej (Góry Skaliste); między tymi strefami rozciągają się wyżyny śródgórskie, m.in. Wyżyna Kolumbii, Kolorado i Meksykańska; aktywne sejsmicznie, czynne wulkany; granica wiecznego śniegu od 600 m na płn. do 4600 m na płd.; liczne parki narodowe we wszystkich państwach, przez które biegną K., rozwinięta turystyka; na trwające nadal procesy górotwórcze i wulkaniczne w K. ma wpływ dryf płyt kontynentalnych, przyczyniający się do wypiętrzenia wszystkich formacji górskich na zachodzie obu Ameryk; liczne bogactwa mineralne: ropa naft. (szczególnie na Alasce), gaz ziemny, rudy miedzi, cynku, ołowiu, molibdenu, uranu, złota i srebra; specyficzne stosunki klimatyczne i cały system K. stanowi barierę dla wilgotnego powietrza znad Pacyfiku, wobec czego na zach. stokach roczna suma opadów dochodzi do 6000 mm rocznie (w G. Nadbrzeżnych w zach. Kanadzie), zaś w głębi i od strony wsch. spada do 100-300 mm na rok (Wielka Kotlina i wyżyna Kolorado).

Powiązane hasła:

KASKADOWE GÓRY, WEGENERA HIPOTEZA, MORELIA, SECHURA, MÉRIDA, TAJUMULCO, WIELKA KOTLINA, LEWIS, NEVADA, LOS GLACIARES

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama