HENSEL

Witold (ur. 1917)

archeolog i prahistoryk; prof. Uniw. Poznańskiego i W-wskiego, czł. PAN, długoletni dyr. Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN; inicjator i pierwszy prezes Unii Archeologii Słowiańskiej, kierownik badań archeologicznych w Polsce i za granicą; autor ponad 500 prac dotyczących prahistorii Słowian: m.in. Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna, Polska starożytna, Skąd przyszli Słowianie?

Reklama

Podobne hasła:

  • ANZELM, Pochodzenia germańskiego,...
  • WITOLD, Pochodzenia litewskiego...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama