BAJKAŁ

najgłębsze na Ziemi jezioro i największy pod względem pojemności zbiornik wody słodkiej (20% jej zasobów światowych); położone w azjat. części Rosji (wsch. Syberia), w Buriacji i obwodzie irkuckim; stanowi wypełnienie rowu tektonicznego ; otoczony górami (do wys. 2572 m, szczyt Czerskiego); pow. 31,5 tys. km2, maks. głęb. 1620 m (kryptodepresja); dł. 636 km, szer. do 80 km, 27 wysp; wody słabo zmineralizowane są zlewiskiem 336 rzek (wypływa jedna - Angara); zamarza od stycznia do maja. Bogata flora (600 gat.) i fauna (1200 gat., z czego prawie 3/4 endemicznych; m.in. foka bajkalska, omul, gołomianka, gąbki). Rozwinięte rybołówstwo, spław drewna, żegluga. Rejon turystyczny o wybitnych walorach krajobrazowych; w XIX w. teren zsyłki więźniów politycznych, m.in. Polaków (niektórzy z nich położyli znaczne zasługi w badaniach B. i okolic m.in. A. Czekanowski, J. Czerski, B. Dybowski, W. Godlewski).

Reklama

Powiązane hasła:

SIEROSZEWSKI, WITKOWSKI, SAJANY, TUNGUZI, ZLEWISKO, KASYTERYT, TANGANIKA, DEPRESJA, OLCHON, ANGARA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama