BAŁCHASZ

jezioro bezodpływowe w Kazachstanie, w Kotlinie Bałchasko-Ałakolskiej; pow. zmienna (śred. ok. 20 tys. km2), dł. ok. 605 km, szer. do 74 km, głęb. do 26 m; podzielone na dwie części, w zach. (płytszej) woda słodka, we wsch. (głębszej) słonawa; uchodzą doń rzeki: Ili, Aksu, Karatau; rybołówstwo; żegluga; na płn. brzegu eksploatacja bogatych złóż miedzi.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama