DRUZNO

jezioro deltowe na Żuławach Wiślanych, dawna część Zalewu Wiślanego, wyodrębniona osadami aluwialnymi; pow. 14,5 km2, dł. 9 km, szer. do 2,2 km; płytkie (głęb. do 3 m), o bagnistych brzegach, silnie zarastające szuwarami, trudno dostępne, miejscami otoczone groblami; wpływają do niego rzeki Dzierzgoń, Wąska i Elszka, wypływa rz. Elbląg; kryptodepresja - podczas sztormów korytem Elbląga wpływają do D. słone wody z Zalewu Wiślanego; przez D. przebiega sztucznie pogłębiony tor wodny statków Żeglugi Mazurskiej, stanowiący przedłużenie Kanału Elbląskiego; rezerwat lęgowy ptactwa wodnego.

Reklama

Powiązane hasła:

ELBLĄG, POGEZANIA, ŻUŁAWY WIŚLANE, DZIERZGOŃ, POLSKA. WARUNKI NATURALNE. WODY, ELBLĄSKI KANAŁ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama