ELTON

słone jezioro depresyjne w europejskiej części Rosji, na Niz. Nadkaspijskiej; 18 m p.p.m.; pow. 152 km2; wydobycie soli.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama