KUM

piaszczyste obszary pustynne w Azji Środk.; charakterystyczne dla k. są piaski czarne lub żółto-czerwone układające się miejscami w wały wydmowe, do 40-60 m wys. (Kara-kum, Kyzył-kum).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama