Reklama

AGUASCALIENTES

miasto w środk. Meksyku, na przedgórzu Sierra Madre Zach., stol. stanu A.; 506 tys. mieszk. (1990); hutnictwo metali nieżelaznych, przem. spoż., rzemiosło; uzdrowisko i ośr. turystyczny; zał. 1575 jako ośr. wydobycia srebra; zabytki z XVIII w.: barokowa katedra i kościoły, pałac gubernatora.

Reklama

wybitnie rolniczy stan w środk. Meksyku; pow. 5,5 tys. km2, 720 tys. mieszk. (1990); stol. Aguascalientes; uprawa zbóż, roślin strączkowych, warzyw, drzew owocowych; hodowla bydła; eksploatacja rud ołowiu i rtęci.

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama