Reklama

ARCHANGIELSKI OBWÓD

jednostka administracyjna Rosji, w płn. części Niz. Wschodnioeuropejskiej; pow. 587,4 tys. km2; 1,6 mln mieszk.; stol. Archangielsk; ukształtowanie pow. nizinne, gęsta sieć rzek i jezior, spore obszary zabagnione; ok. 50% pow. zajmują lasy, traktowane jako baza surowcowa przem. drzewnego i papierniczego; rybołówstwo, hodowla bydła i zwierząt futerkowych.

Reklama

Powiązane hasła:

NIENIECKI OKRĘG AUTONOMICZNY, SOŁOWIECKIE WYSPY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama