Reklama

ASZANTI

Ashanti

Reklama

kraina geogr. w środk. Ghanie; pow. 24,4 tys. km2; 2,3 mln mieszk. (1988), ośr. adm. Kumasi; pow. wyżynna, poprzecinana dolinami rzek; lasy równikowe, sawanny; obszar gęsto zaludniony, centrum uprawy kakaowca o znaczeniu ponadregionalnym, nadto uprawa kawy, manioku, kolokazji; wydobycie złota i boksytów.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama