Reklama

LIAOTUŃSKI PÓŁWYSEP

półwysep w płn.-wsch. Chinach (prowincja Liaoning), nad M. Żółtym, oddziela Zat. Liaotuńską od Zat. Zachodniokoreańskiej; dł. 225 km, szer. 80-130 km; stanowi część prowincji Liaoning; linia brzegu urozmaicona, zach. brzegi płaskie, wsch. - strome; zbudowany z wapieni, piaskowców i łupków; klimat umiarkowany, ciepły, monsunowy; gęsto zaludniony (na płd. zespół miejski Luta); uprawa orzeszków ziemnych, kukurydzy, kaolianu i pszenicy; hodowla jedwabników; wydobycie węgla kamiennego i rud metali oraz boksytów; przetwórstwo ryb; 1898 część półwyspu została wydzierżawiona Rosji, 1905-45 pod okupacją japońską, 1945-55 pod wspólnym zarządem radziecko-chińskim, 1955 przejęta przez Chiny.

Reklama

Powiązane hasła:

LIAONING, LÜSZUN, TALIEN, ZACHODNIOKOREAŃSKA ZATOKA

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama