NAMIB

pustynia w Namibii, u wybrzeży O. Atlantyckiego; dł. 1300 km, szer. 50-130 km; od płn. ograniczona ujściem rz. Kunene, od płd. rz. Oranje, wznosi się w głąb lądu do wys. 750 na płd. i 1525 m na płn.; ukształtowanie terenu od piaszczystych barchanów na płd. do żwirowo-gruzowych wzniesień na płn.; klimat zwrotnikowy suchy, wpływ chłodnego Prądu Benguelskiego; opady roczne 10-100 mm, temp. 17-19oC latem (luty), 12-13oC zimą (lipiec); roślinność uboga: suchorośla, trawy, krzewy; na płn. wydobycie diamentów.

Reklama

Powiązane hasła:

NAMIB-NAUKLUFT, DAMARA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama