Reklama

NORMANDZKIE WYSPY

grupa kilkunastu wysp na kanale La Manche, należących do W. Brytanii (status terytoriów zależnych); pow. 194 km2; najw. Jersey i Guernsey; ukształtowanie pow. wyżynne; klimat umiarkowany, ciepły, morski; gleby żyzne, wykorzystywane rolniczo, uprawa warzyw, kwiatów, hodowla bydła i trzody chlewnej; turystyka.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama