NOWA FUNDLANDIA

ang. New Foundland, franc. Terre-Neuve

wyspa u wsch. wybrzeży Kanady, wraz z płn.-wsch. częścią Płw. Labradorskiego wchodzi w skład kanad. prowincji N.F.; pow. wyspy 113 tys. km2; stol. Saint John's; pow. wyżynna, klimat umiarkowany chłodny, morski; porośnięta lasami szpilkowymi; rybołówstwo (gł. dorsz), hodowla bydła, trzody chlewnej, drobiu; eksploatacja rud ołowiu, cynku, miedzi, azbestu; przem. drzewny, papierniczy, rybny, skórzany, metalowy, elektrotechn.; lotnisko w Gander; zamieszkana przez Indian, w XVI w. baza rybaków franc., ang. i portug.; od XVII w. zasiedlana przez Anglików, 1713 przyznana W. Brytanii; od 1867 w składzie Dominium Kanady; podczas II woj. świat. bazy wojenne USA i Kanady; od 1949 prowincja Kanady.

Reklama

Powiązane hasła:

LABRADOR CITY, LEIF, CABOTO Giovanni, EARHART Amelia, NOWOFUNDLAND, LABRADOR, BELLE ISLE, CANADIAN NATIONAL RAILWAY, TERRE NEUVE, CORTEREAL Gaspar

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama