PUSTYNIA

Reklama

obszar suchy o ujemnym bilansie wodnym (opady do 160 mm rocznie lub nieregularne); temp. od +58oC (p. Mojave w USA) do -30oC (środk. Azja); zwykle brak stałego odpływu powierzchniowego, rzeki okresowe, duże zasolenie wód (jeziora słone); rzeźba terenu kształtowana przez wiatry (osobliwe formy skalne; wydmy, barchany, seify); roślinność skąpa, gł. sukulenty, halofity, efemery; w zależności od podłoża rozróżnia się p. kamienistą (hamada), żwirową (serir), piaszczystą (erg), ilastą (szott, nebka, takyr); zbliżone do p. są półpustynie (mniejsza suchość, bogatsza szata roślinna); p. zajmują 12% pow. lądowej Ziemi (ok. 20 mln km2); ośrodkami osadnictwa na p. są oazy, tam także występują burze piaskowe i suchość powietrza; w sensie ekonomicznym p. nazywa się także obszary lodów polarnych i pustynie oceaniczne.

Tabele:

UED, KARAWANA, KALAHARI, KARA-KUM, SONORA, TAKLA MAKAN, KASYDA, KANSU, DASZT-EKAWIR, ESTYWACJA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama