SAHEL

pas terenów dotkniętych suszą na płd. obrzeżu Sahary, o zmiennej szer., rozciągający się od Senegalu po sudańskie wybrzeża M. Czerwonego; od strony płn. za granicę S. uznaje się zazwyczaj izohietę (linię łączącą punkty o jednakowej ilości opadów) 200 mm rocznie, od strony płd. - 500 mm; do krajów leżących w strefie S. zalicza się Mauretanię, Senegal, Mali, Niger, Burkina Faso, Czad; pojęciem S. obejmuje się niekiedy także półsuche obszary Erytrei, płn. Etiopii, Dżibuti i Somalii; w strefie S. pora sucha trwa 10-11 miesięcy, najwyższe opady zwykle w sierpniu, przy czym w poszczególnych latach występują silne wahania (kilkuletnie susze bądź paroletnie okresy względnej wilgotności); roślinność półpustynna i stepowa, na płd. sawanny akacjowe; bardziej urozmaicona w dolinach rzek (występujących tylko okresowo); rejon koczowniczego pasterstwa, gł. bydła, owiec i kóz; uprawa sorga, prosa, bawełny, orzeszków ziemnych, akacji (na gumę arabską); w wyniku wyniszczających susz gleby S. podlegają bezustannemu procesowi pustynnienia i erozji, wody podziemne zanikają lub obniżają poziom, roślinność wymiera; katastrofalne susze w strefie S. wystąpiły m.in. 1968-74, 1981-84, powodując klęski głodu i śmierć tysięcy osób.

Reklama

Powiązane hasła:

ALGIER, SUSZA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama