WIELKI BASEN ARTEZYJSKI

jeden z największych na Ziemi basenów artezyjskich, położony w Australii, w stanie Queensland, między Wyż. Zachodnią a Wielkimi G. Wododziałowymi; pow. ok. 1,8 mln km2; poziomy wodonośne głęb. do 2000 m; ok. 20 tys. studni artezyjskich; hodowla bydła i owiec.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama