ATMOSFERY CYRKULACJA

Reklama

zespół ruchów atmosfery o różnych skalach przestrzennych i czasowych, uzależniony od położenia obszarów wysokiego i niskiego ciśnienia; największe znaczenie ma tzw. ogólna (globalna) cyrkulacja atmosfery, związana z ruchem mas powietrznych w skali całego globu; charakteryzuje się strefowością wynikającą ze zróżnicowania temperatury w troposferze i z ruchem obrotowym Ziemi; ogólny schemat ruchów powietrza jest jednak zaburzany występowaniem niżów i wyżów barycznych znacznie modyfikujących cyrkulację; a.c. jest, obok promieniowania, głównym czynnikiem klimatotwórczym.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama