BAROMETR

przyrząd do pomiaru ciśn. atmosf.. (absolutnego); rozróżnia się b. ze sprężystymi elementami pomiarowymi (aneroidy) i b. cieczowe oraz - rzadziej stosowane - b. termometryczne, tzw. ebuliometry, w działaniu których wykorzystuje się zależność pomiędzy temp. wrzenia cieczy i ciśnieniem atmosf.; najdokładniejsze są b. cieczowe rtęciowe - wskaźnikiem jest wysokość słupa rtęci w pozbawionej powietrza cienkiej rurce dł. 800-900 mm; zasadę działania b. rtęciowego podał 1643 E. Torricelli. W ostatnich latach bardziej rozpowszechniony jest b. elektroniczny z wyświetlaczem cyfrowym.

Reklama

Powiązane hasła:

NAWIGACYJNE PRZYRZĄDY, ELEKTRETY, ANEROID, BAROGRAF, TORRICELLI, POGODY PROGNOZA, CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE, GUERICKE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama