BŁYSKAWICA

efekt świetlny towarzyszący wyładowaniu atmosferycznemu (piorunowi); zwykle występuje tzw. b. liniowa - w formie linii krzywej z odbiegającymi od niej odgałęzieniami; niekiedy w postaci szeregu świecących kul lub w formie kuli średnicy ok. 10-20 cm przemieszczającej się stosunkowo wolno.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama