BURZA

zjawisko atmosferyczne występujące w postaci gwałtownych wyładowań (grzmoty i błyskawice), związane z występowaniem chmur typu Cumulonimbus; w szerszym znaczeniu zespół zjawisk atmosf. towarzyszących tym wyładowaniom np. silne i gwałtowne opady, nagły wzrost prędkości wiatru i zmienności jego kierunku itp.; w zależności od genezy wyróżnia się b. frontową (związaną najczęściej z przejściem frontu chłodnego) oraz b. wewnątrzmasową, występującą w jednorodnej masie powietrznej, na skutek lokalnej konwekcji termicznej; przenośnie również b. piaskowa i b. pyłowa, które są jednak wywołane innymi przyczynami (gł. przez silne wiatry); w geofizyce wyróżnia się też b. magnetyczną tj. zaburzenia pola geomagnetycznego wynikające z aktywności Słońca; powodują zakłócenia w łączności radiowej, a w skrajnych przypadkach również awarie sieci energetycznych i komputerów.

Reklama

Powiązane hasła:

POGODA, UDERZENIOWE BATALIONY KADROWE, BLIZZARD, OGNIE ŚWIĘTEGO ELMA, CHAPMAN Sydney, ELEKTROMETEORY

Podobne hasła:

  • burza, przyglądać się nadciągającej...
  • BURZA, Jeśli przyśni ci się...
  • burza, 1. „pytanie na lekcji”;...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama